< Terug naar overzicht

Nieuw bestuur voor geheel Rooi!!!

Bestuur Stichting Natuurlijk!Sint-Oedenrode

Voorzitter Sietske Hubens

Maud van de Laar

Swinde Mewiss (social media)

Bart Greijmans (financiën)

Bram Seegers (centrumondernemers)

Mart Habraken (toerisme/recreatie)

Ralf Dirven (horeca)


SAMEN STERKER

Visie en organisatie Natuurlijk!Sint-oedenrode

Sint-Oedenrode is een prachtige groene gemeente met een actief verenigingsleven, volop bedrijvigheid, mooie natuur, recreatiemogelijkheden en een prachtige historische kern.

Sint-Oedenrode is bereikbaar, groen, veilig en gastvrij. Dat was reeds voor de samenvoeging met Schijndel en Veghel zo. Dat karakter willen we graag behouden en doorontwikkelen. Jeugd, senioren, ondernemers en andere belanghebbenden bouwen nu samen verder aan de toekomst.  

Er wordt al enkele jaren succesvol in diverse overlegorganen samengewerkt. Alle inzet is erop gericht om het centrum en het buitengebied continu te ontwikkelen als gastvrije, groene en economische motor. Samenwerking is een vliegwiel.

Sint-Oedenrode staat voor nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Economische-, digitale en demografische ontwikkelingen vragen om innovatie, creativiteit en het creëren van nieuwe kansen. Zaak is om hierop te anticiperen vanuit visie en doelstellingen. Dit is van belang voor de ondernemers in het centrum en daaromheen, de bewoners en natuurlijk voor onze gasten. We hebben daarbij oog voor de raakvlakken binnen de gemeente Meierijstad en de regionale initiatieven zoals Agrifood Capital en Brainport.

Voor je ligt de nieuwe missie en toekomstvisie van Sint-Oedenrode.

Natuurlijk!Sint-Oedenrode wat ons betreft.

We willen Rooienaren (opnieuw) Rooi laten leren kennen en ze opnieuw verwennen en verrassen. We willen gasten verwelkomen en met hen hetzelfde bereiken. Sint-Oedenrode is en blijft – wat ons betreft – aantrekkelijk voor inwoners van alle leeftijden en voor de gasten die ons dorp bezoeken. We willen verbinden, in allerlei opzichten: het buitengebied met het centrum, Rooise organisaties en mensen, jong met oud, gasten met bewoners, kortom: mensen met elkaar.

Rooi verbindt, verwent en verrast!

Nieuw bestuur voor geheel Rooi!!!

Bestuur Stichting Natuurlijk!Sint-Oedenrode

Voorzitter Sietske Hubens

Maud van de Laar

Swinde Mewiss (social media)

Bart Greijmans (financiën)

Bram Seegers (centrumondernemers)

Mart Habraken (toerisme/recreatie)

Ralf Dirven (horeca)

Lees verder