Missie Natuurlijk! Sint-Oedenrode

Het uitdragen, ontwikkelen, verbinden en realiseren van de missie van ons prachtige groene verwendorp:

Sint-Oedenrode, waar iedereen verrassend groots kan genieten, in een groene, historische en bourgondische kern. Dat doen we door te verbinden, samen te werken en door gastvrij te zijn.

Bewoners zijn trots op Sint-Oedenrode, zij koesteren en bouwen aan de levendigheid. Alle bedrijven waaronder de horeca en recreatie dragen het groen, het levendige centrum, het mooie buitengebied én de gemeenschap een warm hart toe waar we elkaar graag helpen. Bezoekers voelen zich hier tussen de gastvrije levensgenieters snel thuis en vinden precies datgene waar wij trots op zijn: midden in Meierijstad, aan de prachtige Dommel, als groen verwendorp tussen de steden. De nieuwe Stichting NSO werkt hieraan waarbij zij ook avontuurlijk en vernieuwend is.

Visie 2025

Sint-Oedenrode is in 2025 (of zoveel eerder als mogelijk) hét toeristisch, bourgondisch, groen en recreatief hart van Brabant en dus van Meierijstad waar inwoners en bezoekers altijd verrassend groots genieten.

Het centrum bruist, ondernemers in het centrum en in het groene buitengebied zijn betrokken met elkaar en denken aan elkaar. Samen ontwikkelen wij het veelzijdige landschap in en rondom de Rooise kern. We koesteren de historische “schatten” en geven bezoekers het gevoel dat ze welkom zijn. Rooi staat in Brabant op de kaart: ondernemend, bourgondisch, vol beleving én gastvrij. Leefbaarheid, ruimte voor sport, cultuur en actieve bedrijvigheid beschouwen we als cruciale succesfactoren!

We koesteren onze inwoners. We houden ze graag in Rooi, zoals met een goed winkelaanbod, sportfaciliteiten, werk, cultuur en recreatiemogelijkheden. We betrekken de (jongere) inwoners bij activiteiten die we organiseren. Juist ook jongeren om de evenementen voor hen aantrekkelijker te maken. Sint-Oedenrode biedt goede huisvestigingsmogelijkheden voor jong en oud. We zijn niet in onszelf gekeerd. We haken aan op ontwikkelingen in de regio’s om ons heen en verbinden ons met regionale (markt-) partijen en overheden.

We steunen creatieve bedrijven en ambachten. In Rooi kun je werken, maar wellicht werk je in een omliggende gemeente. In Rooi kun je ontvluchten aan de hectiek: tussen stad en land. In dat kader betrekken en verbinden we het groen en de Dommel meer actief bij – en tot in – ons centrum. De gedachten hieromtrent dienen vorm te krijgen onder de werktitel: De Groene Draad 3.0.

Onze kernwaarden

 • we staan voor hoge kwaliteit op zijn Roois: bourgondisch, vol beleving en gastvrij
 • we creëren en koesteren een sfeervol centrum: toegankelijk en veilig
 • het Roois groen exploiteren we maximaal (recreatief, ecologisch en agrarisch) en duurzaam
 • we zijn verrassend en innovatief met respect voor onze historie
 • we zijn verbindend: tussen stad en land, tussen Sint-Oedenrode en haar omgeving, tussen mensen en organisaties onderling.

We koesteren, verbeteren (en promoten)

 • het historisch centrum met haar gratis parkeergelegenheid;
 • het gevarieerd en kwalitatief aanbod van winkels, recreatie en horeca
 • ons landelijk groen en de Dommel (ook rondom het centrum zoals Dotterbloem)
 • onze identiteit: gastvrij, vriendelijk, bourgondisch en gemoedelijk
 • de nostalgie en de historie

Organisatie Natuurlijk!Sint-Oedenrode

De stichting Natuurlijk!Sint-Oedenrode (hierna: NSO) zien we als nieuwe koepelorganisatie die binnen de kaders van voorliggend visiedocument en -plan werkt.

NSO heeft als taak samenwerking tot stand te brengen tussen de diverse stakeholders/segmenten en zo de verschillende partijen te verbinden. Er is zeker legitimiteit voor bestaande (belangen)organisaties in Sint-Oedenrode. Er zijn diverse organisaties actief die hun bestaansrecht meer dan verdiend hebben. In de komende periode intensiveren we de samenwerking en zoeken we synergie in regie, organisatie en focus. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn (naast de sportverenigingen en zonder volledig te willen zijn):

 • Stichting Papgat
 • Stichting Rooi Fietst
 • Streekpark Kienehoef
 • Sinterklaas Comité

NSO is regisseur van de Rooise evenementenkalender zodat evenementen op elkaar afgestemd zijn wat helpt bij het vinden van sponsoring en bij promotiemogelijkheden. NSO werkt nauw samen met partners (waaronder VVV, BtB, gemeente, etc.) en werkt samen met (toeristische) bedrijven. Zij verbindt vraag en aanbod en is dé regisseur om de missie van Sint-Oedenrode te realiseren in de komende jaren. Met NSO is er voor de gemeente één aanspreekpunt en coördinatiepunt, onder andere voor subsidies en financiële bijdragen. De NSO draagt ervoor zorg dat de middelen 1:1 toekomen aan het evenement/commissie/team die het toekomt.

Met andere woorden: vanuit NSO verbinden we ons met andere organen en organisaties om samen (in goed onderling overleg) de missie van Sint-Oedenrode waar te maken.

Voor het verbinden van andere bestaande organisaties en stichtingen voorzien we een “aanhaak-/groeimodel”. Er zullen organisaties “blijvend” zijn waarmee NSO de samenwerking opzoekt. Mogelijk zullen er organisaties zijn die zichzelf (te zijner tijd) (kunnen) opheffen, waarbij de verantwoordelijkheden en de activiteiten ondergebracht worden in NSO, denk aan RooiPromotie en Rooi2000. Er zullen organisaties zijn waarvan de (nabije) toekomst zal uitwijzen of autonoom voortbestaan meerwaarde biedt. In alle gevallen zullen eventuele geldmiddelen die een organisatie meebrengt altijd “gelabeld” blijven binnen de betreffende context.

Er zullen “onder” het (bestuur van) NSO dan commissies ontstaan met een specifieke rol of opdracht. Des te minder organisaties, des te minder jaarrekeningen, des te minder bureaucratie, des te slagvaardiger zijn we.

Bestuur NSO 2018 en verder

We voorzien een nieuw 7-koppig bestuur met frisse, (deels jonge) denkers en doeners. Natuurlijk is er een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast zullen de bestuursleden een portefeuille krijgen zodat er voor elk onderwerp in beginsel één centraal aanspreekpunt is.

Het aansturen van commissies en het richting geven aan een portefeuille is nader te bepalen, maar een mogelijke set van invalshoeken is:

 • centrum
 • verblijfsrecreatie, natuur & landschap
 • kunst & cultuur & historie
 • bedrijvigheid, leefbaarheid en werkgelegenheid

Dit kan ook projectmatig ingericht worden. Dit is een inrichtingsvraag die de regiegroep graag overlaat aan het nieuwe NSO-bestuur.

Het bestuur van NSO heeft tot taken (o.a.):

 • bewaken, actualiseren en realiseren van de missie van (Natuurlijk) Sint-Oedenrode
 • realiseren van de visie 2025
 • (doen) realiseren van de activiteiten
 • verbinden met organen, partijen en belanghebbenden
 • aansturen van commissies (bestuurslid vult dan rol in verbindingsofficier met NSO)
 • contact / verbinding met Gemeente Meierijstad en andere overheden
 • PR en branding binnen en buiten Sint-Oedenrode (onder andere met behulp van digitalisering en innovatie zoals de app).

Het bestuur stelt een marketingplan op. Hierin is aandacht voor de branding, onze kernkwaliteiten en onze onderscheidende punten. Het bestuur geeft invulling aan bijvoorbeeld de Rooise klomp, de Dommel en onze mascotte Roderick van Oeth (Rodi).

Bestuursleden van NSO:

 • beschikken over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
 • zijn analytisch sterk, proactief, positief kritisch en nieuwsgierig
 • zijn verbindend en zijn goede netwerkers
 • werken voortdurend aan draagvlak voor NSO en haar activiteiten
 • zijn doortastend en daadkrachtig
 • hebben een nauwe band met Sint-Oedenrode

Mogelijk stelt NSO een betaalde projectleider aan, dan wel een betaald bestuurslid/voorzitter.

Voor het succes van NSO en onze missie zijn voldoende tijd, aandacht en kwaliteit van de bestuurders cruciaal. Dat is de basis voor een bestuur dat het draagvlak krijgt en verdient van de Rooise gemeenschap. Een betaalde kracht met tijd en toewijding zien we als een “must”. Er dient een lijst te worden samengesteld van geschikte bestuurskandidaten voor het nieuwe bestuur van

Natuurlijk! Sint-Oedenrode. De nieuwe voorzitter is hét gezicht van NSO en het eerste aanspreekpunt voor allerlei organisaties (ook de gemeente) en partijen.

Ofwel: we gaan voor een professionele organisatie die, met voldoende middelen, het nieuwe en enige centrale regieorgaan wordt voor centrum, groen en recreatie.

Nieuw bestuur voor geheel Rooi!!!

Bestuur Stichting Natuurlijk!Sint-Oedenrode

Voorzitter Sietske Hubens

Maud van de Laar

Swinde Mewiss (social media)

Bart Greijmans (financiën)

Bram Seegers (centrumondernemers)

Mart Habraken (toerisme/recreatie)

Ralf Dirven (horeca)

Lees verder